Inspiratie 7: Rusty Slate stonepanels

Project:
Particuliere woning, Tervuren

Materiaal:
Rustly Slate, Stonepanels (muurbekleding)
Kandla Grey, Natuurruw (oprit)

Uitvoerder:
Alwego, Schellebelle


cdf2a5d1e6df4d4d87517bf3da5513a3