Duurzaam ondernemen

Ons engagement

Beltrami gelooft sterkt in duurzaam ondernemen met het oog op de toekomst. Wij willen samen groeien met onze klanten, medewerkers en leveranciers. Het welzijn van ons personeel staat centraal, van groeve tot hoofdkantoor, want dat is onze plicht. Wij dragen zorg voor hen tijdens alle fases van het proces: van ontginning tot productie over naar verkoop.  

Voor Brachot-Hermant, waartoe Beltrami behoort, is duurzaam ondernemen geen nieuw gegeven. Bram Callewier, General Manager Stoneasy.com (ook een divisie van Brachot-Hermant), engageert zich zelf al meer dan 10 jaar voor duurzame handel. Een aantal lokale projecten - met het oog op maatschappelijk en sociale duurzaamheid - werden de voorbije jaren gerealiseerd.

Eerlijke zandsteen

Zandsteen

In India, waar populaire zandsteenproducten zoals Kandla Grey en Kandla Ochre worden aangekocht, zijn de arbeids- en leefomstandigheden soms twijfelachtig. Beltrami en Stoneasy.com breken op diverse fronten een lans voor duurzamere handel, niet te verwarren met filantropie.

Eerlijke Zandsteen vertaalt zich in transparantie, risicobewustzijn, actie en controle. Het gaat over het in kaart brengen van de supply chain, tot aan de groeve. De zichtbare problemen verdwijnen niet in de doofpot, maar worden gerapporteerd. Wat volgt is concrete actie ter plaatse. Dit uit zich onder meer in verbeteringen in de productie, het ter beschikking stellen van huisvestiging, ziekteverzekeringen en veiligheidskledij. De controle gebeurt enerzijds op basis van self-assessment en anderzijds door externe partijen.

Download de brochure 'Eerlijke zandsteen'


No Child Left Behind

In 2014 stapten Beltrami en Stoneasy.com met No Child Left Behind in de wereldwijde campagne ‘Stop Kinderarbeid'. Het project vertrekt vanuit de visie dat elk kind recht heeft op zijn kindertijd en degelijk onderwijs. De focus ligt op het bannen van kinderarbeid in Budhpura (India), waar veel zandsteen wordt aangekocht. Dit via lange termijnsteun aan de ngo Manjari om de lokale gezinnen een beter leven te geven. Een greep uit de verbeteringen die de voorbije jaren werden gerealiseerd: de oprichting van een onderwijscentrum, verplichte leeftijdscontrole, meer leerkrachten, de oprichting van 26 lokale werkgroepen en 8 centra om ouders en hun kinderen nog voor hun schooltijd te sensibiliseren inzake het nut van goed onderwijs. Dit resulteert in een significante daling van de kinderarbeid in de regio en een sterke stijging van het aantal kinderen dat opnieuw naar school gaat.
www.nochildleftbehind.com

Trustone

Op vrijdag 10 mei 2019 ondertekende Beltrami - samen met de voltallige Benelux Federatie van Natuursteengroothandels (kortweg FEBENAT) - het Trustone convenant in aanwezigheid van Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois.

Trustone is een Vlaams-Nederlands initiatief waarbij overheden, vakbonden, ngo's en de natuursteensector afspraken maken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen uit risicolanden zoals India en China. De maatschappij, koper en overheid vragen steeds vaker garanties inzake Eerlijke Zandsteen. De ondertekening van het Initiatief TruStone in mei 2019 is binnen dat kader een belangrijke stap voorwaarts. 

Belangrijk om weten is dat TruStone geen exclusieve garanties biedt of certificaat is. Het is wel mogelijk om in bestekteksten de internationale OESO-richtlijnen op het vlak van duurzaamheid, waaraan TruStone voldoet, op te nemen.
Meer info: www.trustone.be

cdf2a5d1e6df4d4d87517bf3da5513a3